Ota yhteyttä

  Tietosuojaseloste

  Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.

  Rekisterinpitäjä

  Tarkala Oy, y-tunnus 0122488-2
  Bulevardi 44, 00120 Helsinki
  puh. (09) 251 45 000, info@pcrettig.com

  Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  Heidi Johansson
  Bulevardi 44, 00120 Helsinki
  puh. (09) 251 45 011,

  Rekisterin nimi

  Tarkala Oy:n asiakasrekisteri

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Käsittelyn tarkoituksena on asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallinnointi ja hoitaminen, asiakkaan ja Tarkala Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

  Rekisterin tietosisältö

  Asiakkaan etu- ja sukunimi, laskutusosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

  Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteröity henkilö tai yritys

  Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Tarkala Oy:ssä asiakassuhteen vaatimia toimia hoitaville henkilöille.

  Perintätilanteissa tietojen luovutus perintää hoitavalle yritykselle tai viranomaiselle.

  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Järjestelmästä ei luovuteta tietoja Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  Rekisterin suojauksen periaatteet

  Allekirjoitetut sopimukset säilytetään lukollisessa tilassa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja

  Tarkastusoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä.

  Oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Vaatimus tulee esittää kirjallisena ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat

  Rekisteröityjen tietoja ei luovuteta eikä käytetä suoramarkkinoinnissa, etämyynnissä eikä ulkopuolisissa markkina- tai mielipidetutkimuksissa.

  Ei-välttämättömien evästeiden käyttö

  Voit peruuttaa meille antamasi suostumuksen käyttää ei-välttämättömiä evästeitä alta.